درباره سنی ناصبی توضیح دهید؟

كلمه نصب در لغت، به معانی : -اظهار داشتن چیزی - درد - بلا و شر به كار رفته است. (۱)

اما در اصطلاح « نصب» یا «ناصبی بودن » به معنای اظهار عداوت و دشمنی با امیر المؤمنین(ع) است كه البته اصل آن " نصب عداوت (ع)" است اما در استعمال به حذف متعلق كه عداوت باشد، تلفظ می گردد. (۲)بعضی از لغویون، نواصب را به قومی معنا كرده‏اند كه معتقد به بغض ورزیدن به علی(ع) باشند. (۳) فقیهان شیعه در معنای ناصبی اختلاف نظر دارند. بیش‏تر فقیهان كسی را كه اظهار عداوت نسبت به اهل بیت(ع) نماید، ناصبی می‏نامند. البته بنابر فتوای بعضی فقیهان معاصر، اظهار عداوت و بغض نسبت به علی(ع) موجب ناصبی شدن نمی‏شود، بلكه ناصبی كسی است كه معتقد باشد عداوت ورزیدن نسبت به علی(ع) جز دین است. (۴)

پینوشت ها :

 ۱. احمد بن محمد بن علی مقری فیومی قاموس ،  ج ۶، ص ۸۳۳.

۲. میرزایی ابی‏الفضل الطهرانی، شفأ الصدور فی شرح زیارة العاشورا، ج ۲، ص ۲۱. بی نام

۳. ابن منظور ، لسان العرب،  ج ۱۴، ص ۱۵۷ - ۱۵۵؛ لغت نامه دهخدا، ج ۱۴، ص ۲۲۷۸۲.

۴. محسن الطباطبایی، مستمسك العروة الوثقی،  قم، دارالكتب الاسلامیه ،  ج ۱، ص ۳۹۷.
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات