دقيقا نسل پيامبر اسلام از كيست؟ آيا نسل همه پيامبران از بني اسرائيل مي باشد؟

پیامبران شناخته شده بنی اسرائیل را  كه در كتاب ها آمده است، تنها ۴۷ یا ۴۸ نفر گفته اند. (۱) در حالی كه تعداد پیامبران را تا ۱۲۴۰۰۰ پیامبر شمرده اند؛ البته ممكن است بسیاری از آن ها نیز از بنی اسرائیل بودند؛ اما غیر بنی اسرائیل نیز در میان آن ها بوده اند. البته داستان بنی اسرائیل، در قرآن و روایات بیش تر مورد توجه بوده و این توجه فراوان باعث شده كه تصور شود كه تعداد آن ها زیاد بوده است؛ وگرنه دلیلی قاطعی نداریم كه در مقایسه با اعصار و ادیان دیگر، تعدادشان بیش تر بوده است. (۲)

برخي پیامبران از نسل حضرت اسحاق(ع)مي باشند. تعدادی دیگر نیز از نسل حضرت اسماعیل(ع) بوده‌اند؛ مثلاً حضرت یعقوب(ع) از نسل اسحاق بوده (۲) و اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. از امام صادق (ع) نقل است كه یعقوب و عیص، فرزندان اسحاق پیغمبر توأم متولّد گردیدند و نخست عیص به دنیا آمد، سپس یعقوب، و یعقوب كه همان اسرائیل است كه به معنای عبدالله است؛ زیرا [به زبان عبری] «اسرا» عبد، و «ایل» الله است. (۳)

ولی پیامبر اسلام(ص) از نسل حضرت اسماعیل و از تبار حضرت ابراهیم(ع) می‌باشد. بنابراین، از بني اسرائيل نبودند. بنی اسرائیل همه از نسل يعقوب و اسحاق پیامبر هستند.

بله، جد اعلاي همه آنان حضرت ابراهيم مي باشد.

برای آشنایی بیش تر درباره نسل برخی از پیامبران به كتاب‌های زیر مراجعه نمایید:

۱. منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج ۱۱ و ۱۲.

۲. قصص قرآنی، بلاغی.

۳. تاریخ انبیا، رسول محلاتی.

 

پی‌نوشت ها‌:

۱. عبدالله مبلغی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۶۵۷ و ۶۵۸، انتشارات منطق(سینا)، قم، ۱۳۷۳.

۲. جعفر سبحانی، منشور جاوید، ج ۱۲، ص ۳۲۴، نشر مؤسسه امام صادق، قم، ۱۳۷۶ ش.

۳. حسيني دشتي مصطفي، معارف و معاریف، ج ۲، ص ۱۷۲، نشر  دانش، قم، ۱۳۷۶ ش.
 

facenama

نظرات