روایت آیت الله سبحانی از چشم برزخی شیخ عباس قمی (ره)

آیت الله سبحانی

آیت الله العظمی سبحانی با اشاره به داستانی از صاحب کتاب مفاتیح الجنان گفت: اگر کسی ۴۰ روز گناه نکند، چشمه های حکمت از درون او می جوشد.

این مرجع تقلید در انتهای درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: در حدیثی که از طائفتین نقل شده است، پیامبر می فرماید: اگر کسی ۴۰ روز گناه نکند، ناخودآگاه چشمه های حکمت از درون او می جوشد.

او با اشاره به سخنان لقمان افزود: عمده کسانی که کمتر سخن می گویند، قلب آنها مملو از حکمت است، مانند جناب لقمان؛ ببینید مرتب می فرماید«یا بنیّ».

آیت الله سبحانی به داستانی از صاحب مفاتیح الجنان در این خصوص اشاره کرد و گفت:
شیخ عباس قمی می گوید:« من این حدیث را امتحان کردم و ۴۰ روز مراقبت کردم که گناهی نکنم، بعد از این مدت، رفتم وادی السلام نجف که فاتحه بخوانم، دیدم جنازه ای را مربوط به یکی از چاقوکشان نجف داشتند می آوردند و من شنیدم که او فریاد می کرد مرا کجا می برید؟ اما احدی از آنان که زیر جنازه را گرفته بودند، صدای او را نمی شنیدند».
این یعنی او صدای برزخیان را می شنید. خدایا چنین اصلاح و اطاعتی را به ما عنایت فرما.

facenama

نظرات