تكليف شخصي كه بخاطر ريا روزه گرفته است، چيست؟

امام، خامنه اي، خوئي، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شبيري، نوري، مكارم، سيستاني: ريا روزه را باطل مي كند.
بهجت: بنابر احتياط واجب ريا روزه را باطل مي كند.

پاورقي:
۱- خامنه اي: رساله آموزشي، ج ۱، مستفاد از ص ۱۴۴؛ توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۷۱.

کلمات کلیدی: 

facenama

دیدگاه‌ها

سلام.من در گذشته با توجه به

سلام.من در گذشته با توجه به اکراهی و حس بدی که نسبت به دین داشتم اعمال و واجبات دینی را با اکراه انجام میدادم از جمله روزه یعنی یک حس بد اجبار و چرا من باید این کار را بکنم همراه من بود .ولی برای روزه ها نیت میکردم و مبطلات را انجام نمیدادم اکنون خدا را شکر دیگر حس بد قبل را ندارم آیا روزه های من درست است یا باید آنها را قضا کنم؟؟؟؟؟؟
از پاسخگویی شما ممنونم
مقلد آقای خامنه ای هستم

تصویر شهرسوال

سلام عليکم

سلام عليکم
با توجه به اينکه روزه ها را به خاطر خدا گرفته ايد و احکام آن را مراعات کرده ايد لازم نيست آنها را قضا کنيد.

نظرات