آیا ملاک در پرداخت فطریه، قوت غالب در سال است یا ماه رمضان؟ و آیا قوت غالب شخص مراد است یا قوت غالب منطقه و شهر؟

زکات فطره

 ملاک، خوراک و قوت غالب سال در منطقه و شهر است. ولی در هر صورت، اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت مى‌‏کند.   
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۱]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت مى‌‏کند و منحصر به قوت غالب فرد نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان ملاک نیست بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ملاک است؛ بنابراین، کسی که همیشه برنج می‌خورد می‌تواند زکات فطره را از گندم بدهد. و همچنین ملاک کل سال است نه فقط ماه رمضان.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
قوت غالب بلد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
ملاک در فطریه قوت غالب نوع مردم و اهل بلد است ولی اخراج غلات اربعه در هر صورت بلا مانع است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
قوت غالب سال و غالب مردم بلد ملاک است.

پی نوشت:
[۱]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات