سفارش اسلام به درختکاری

سفارش اسلام به درختکاری

به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
اگر قيامت فرا رسد و در دست شما نهالى باشد، چنانچه بتواند برنخيزد تا آن را بكارد، بايد آن را بكارد.
ميزان الحكمه، ج۵، ص۴۸۰

facenama

نظرات