عمل به تکلیف در شرایط سخت، از بزرگترین دروس زندگانی امام علی(ع) است .

آیت الله مکارم

به گزارش حوزه، آیت الله مکارم شیرازی سحرگاه امروز در مراسم لیالی قدر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) گفتند: در شب قدر دو حادثه بزرگ رخ داده است که حادثه نخست، نزول قرآن کریم است.
ایشان افزودند: بعثت پیامبر(ص) شب ۲۷ ماه رجب بوده و نخستین آیات در این شب نازل شده است؛ اما در روایات دیگری بیان می کند که قرآن در شب قدر به آسمان پایین و دنیا نازل شد که این مساله را نزول دفعی نیز می گویند.
معظم له با اشاره به اینکه امام علی(ع) در خصوص قرآن بیانات کثیری را فرموده اند. ابراز داشتند: قرآن قانون اساسی اسلام است که عقائد، احکام، اخلاق و برنامه های انبیای الهی، برنامه های اولیای الهی و ... در آن تجمیع شده است.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار کردند: از جمله بیانات امام علی(ع) می توان به این سخن گهربار اشاره کرد که فرمودند: ملتی که قرآن دارد، فقیر نیست؛ بلکه غنی است و ملتی که قرآن ندارد، هرچه داشته باشد باز هم فقیر است.
این مرجع تقلید گفتند: امام علی(ع) فرمودند که هر کسی که همنشین قرآن شده و در مجالس قرآن شرکت کند، از آن مجلس خارج نمی شود؛ مگر آنکه هدایت او افزون گشته و یا گمراهی او کم شده است.
این استاد حوزه افزودند: متاسفانه امروزه بیشتر بر روی صوت، ترتیل، صدای خوش قرآنی و مسابقات تاکید شده و روی معانی قرآن توجه کمی انجام می شود؛ البته این مسایل بسیار خوب است؛ ولی اولویت اصلی در ارتباط با قرآن، نخست قرائت، دوم فهم، سوم عمل کردن و چهارم منتشر ساختن آن است.
معظم له بیان کردند: اعراب جاهلی هنگامی که در معرض قرآن قرار گرفتند، رشد کردند و مسلمان شدند و دنیا را در زیر سیطره اسلام قرار دادند؛ از ساحل اقیانوس اطلس تا دیوار چین زیر پرچم قرآن قرار گرفت؛ اگر قرآن در جامعه امروز بشر پیاده شود، جهان را بیدار خواهد کرد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان ساختند: یکی از مسائلی که در آیات قرآنی به آن اشاره شده، تعیین مقدرات انسان هاست؛ فرشتگان در این شب تمام مقدرات سال را خدمت امام زمان(عج) برده و مشخص می شود که امسال کدام جمعیت سعادتمند و کدام جمعیت بدبخت خواهد شد.
این مرجع تقلید گفتند: با بیان این مسئله، این سوال نیز گفته می شود که وقتی مقدرات در این شب تعیین می شود، مساله اختیار چه هویتی پیدا می کند؟ پاسخ اول این است که مقدرات بر اساس لیاقت هاست؛ خداوند حکیم است و شخص حکیم همیشه روی حساب عمل می کند.
ایشان افزودند: یکی از فلسفه های احیای این شب نیز همین مساله لیاقت هاست؛ در این شب باید توبه کرد و قلوب را پاک کرد؛ اگر حق الناسی بر گردن کسی است باید آن را ادا کند و اگر خود را پاک کرد مقدرات بر اساس روح پاک انسان تعیین می شود.
معظم له بیان کردند: پاسخ دوم این است که امام صادق(ع) فرمودند که تنظیم مقررات در لوح محو و اثبات است که با اعمال انسان قابل تغییر است؛ یعنی با صدقه، تقوا و صله و رحم می توان مقدرات ناگوار را تغییر داد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار کردند: شب های قدر با نام امام علی(ع) آمیخته شده است که می توان نام، تاریخ، برنامه، کلام و احادیث حضرت برای ما الگویی باشد تا بهترین نوع و شکل زندگی را انتخاب کنیم؛ در این شب ها باید درس اخلاق، تقوا، شجاعت، زهد و بی اعتنای به مال و منال دنیا را از ایشان بیاموزیم.
این مرجع تقلید گفتند: پیام بزرگ امام علی(ع) به ما این است که اگر در مسیر حق تنها شدید هیچ گاه این مسیر را ترک نکنید؛ حضرت بارها تنها شدند؛ ولی به تکلیف عمل کردند؛ در شبی که حضرت به جای پیامبر(ص) در بستر آرمید همین وضعیت وجود داشت.
ایشان افزودند: از دیگر مثال هایی که در این زمینه مطرح است، جنگ امام علی(ع) با عمروبن عبدود در جنگ احزاب بود که هیچ کسی جرات مقابله با وی را نداشت؛ ولی حضرت در سن جوانی وی را منکوب کرد.
معظم له بیان کردند: در جنگ با یهودیان خیبر نیز حضرت دوباره تنها بودند و زمانی که چند نفر پرچم را به دست گرفتند ولی کاری از پیش نبردند حضرت پرچم را به دست گرفتند و فتح را رقم زدند؛ در جنگ احد که برخی از تازه مسلمانان به دنبال جمع آوری غنایم محل ماموریت خود را ترک کردند؛ باز حضرت بودند که به رغم شهادت حضرت حمزه و صحابه دیگر پرچم اسلام را حفظ کردند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار کردند: همین رویه امام علی(ع) در زندگی باید برای جوانان امروز ما درس زندگی باشد؛ یعنی اگر جوان ما در یک جمع قرار گرفت که کسی به احکام دین التزامی ندارد او باید به تکلیف خود عمل کند و از طعنه های دیگران نیز نگران نباشد.
این مرجع تقلید تصریح کردند: اگر یک کارمند در محیطی قرار گرفت که برخی کارمندان دیگران به قوانین عمل نمی کنند و رشوه می گیرند نباید از آنها بهانه ارتکاب همین عمل زشت تبعیت کند و نباید تحت تاثیر محیط قرار گیرد و باید به وظیفه دینی خود عمل کند.

موضوع: 

facenama