اگر هنگام خواندن نماز، قسمتي از بدن یا حتی تار مویی از سر مشخص باشد، حکمش چیست؟

 تار مویی

هرگاه فردي در بین نماز بفهمد که قسمتى را که باید بپوشاند پیداست باید فورا آن را بپوشاند، به شرط این که کارى که صورت نماز را بر هم مى زند به جا نیاورد و چنانچه پوشاندن آن زیاد طول بکشد احتیاط واجب آن است خود را بپوشاند و نماز را تمام کند و دوباره بخواند.[۱]

زن باید در حالت نماز تمامى بدن خود به غیر از گردى صورت و دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ را بپوشاند، گرچه نامحرمى در آن جا نباشد. اگر نامحرم باشد، باید پاها را نیز بپوشاند؛ خواه پوشش با چادر باشد یا با لباس دیگر. و اگر این مقدار را عمدا رعایت نکند نمازش باطل است؛ اما نسبت به غفلت و سهو در پوشش واجب، تا زمانی که متوجه نشده نمازش درست است؛ اما هنگامی که متوجه شده است که پوشش واجب را ندارد اگر کوتاهی کند و خودش را نپوشاند نمازش باطل است.[۲]

[۱]. توضیح المسائل آیت الله مکارم مسئله ۷۳۰ .
[۲]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۷۸۹.

facenama

نظرات