آیا طبق نظر همه مراجع خواندن دعا در قنوت به زبان فارسی جایز است؟

 دعا در قنوت

به فتوای اكثر فقها خواندن دعا، به زبان فارسى و غیر فارسى در قنوت چه در نماز واجب و چه در نماز مستحبی مانند نماز وتر جائز است،[1] البته برخى از مراجع آن را خلاف احتیاط مى دانند و احتیاط را در خواندن به عربی می‌دانند. آیت الله مکارم شیرازی جایز ندانسته[2] و آیت الله فاضل لنکرانی(ره) خلاف احتياط وجوبى می دانند.[3] البته در مسئله احتیاطی میتوان به مراجع دیگر عدول کرد که جایز می دانند.

خواندن به زبان فارسی از این جهت كه انسان به معنا و مفهوم آن بیشتر آگاه می­شود، بهتر است. اما خواندن آن به زبان عربی از این جهت كه الفاظ عربی، مفهوم دعاها را بهتر می­رسانند و نیز از این جهت كه همان كلمات معصومین(ع) است، بهتر است و ثواب آن نیز بیشتر است.
بهترین صورت آن است كه انسان دعاها را به همراه فهم معنای آن و آگاهی از ترجمه آن به صورت عربی بخواند كه مطمئناً هم ثواب بیشتری دارد و هم تاثیر عمیق­تری بر جای می­گذارد.

[1]. عروة الوثقى، فصل فى القنوت؛ آیت اللّه بهجت، مسئله 922؛ آیت اللّه خامنه‌­اى، اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 497. توضیح المسائل مراجع ج1، مسئله 1135.
[2]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکار شیرازی بخش استفتائات.
[3]. آیت اللّه فاضل، جامع المسائل، ج 1، ص 103.